NEWS-BILJA I BISTRIK-FOTO IZLOŽBA NA BRODU LEONARDO